Một hộp Cà Phê Sâm giảm được bao nhiêu kg?

💟 Một hộp Cà Phê Sâm giảm được bao nhiêu kg?
• 1 – 3kg
• Giảm nhanh hay chậm phụ thuộc vào:
– Quá trình trao đổi chất
– Lịch tập, cường độ hoạt động
– Kỷ luật với bản thân
Càng nghiêm khắc giảm càng nhanh, nhưng mức khuyến cáo không giảm quá 0.8-1.2kg/tuần.

💟 Ngưng sử dụng có tăng cân trở lại không?
• Ngưng sử dụng vẫn giữ nguyên chế độ ăn của CFS thì chắc chắn không tăng cân trở lại, vì đây là giảm mỡ, không phải giảm nước