Kem mềm - Trăm nghe không bằng 1 lần thử

Muốn vàng thì yêu Nắng
Muốn trắng thì yêu Mềm

Kem mềm – Trăm nghe không bằng 1 lần thử

_____________________
🔰 Kem body Mềm – Chính hãng 𝗔𝗖𝗢𝗦𝗠𝗘𝗧𝗜𝗖𝗦
▪️ Giá lẻ: 200k
▪️ Giá sỉ: 110k
(nhập số lượng giá cực ưu đãi)

Kem mềm - Trăm nghe không bằng 1 lần thử

Kem mềm - Trăm nghe không bằng 1 lần thử