Hình như tôi chiều các bạn quá rồi bạn các bạn hư phải không?

😒 Hình như tôi chiều các bạn quá rồi bạn các bạn hư phải không?
😌 Nhưng thôi, các bạn thích là được!

*thở dốc* THỰC ĐƠN G..IẢM C..ÂN ĐÂY 😘

Hãy nhớ đồng hành với Cà phê Sâm mỗi ngày bạn nhé!

Hình như tôi chiều các bạn quá rồi bạn các bạn hư phải không?

Hình như tôi chiều các bạn quá rồi bạn các bạn hư phải không?

Hình như tôi chiều các bạn quá rồi bạn các bạn hư phải không?